Total rating: 5.0
04.04.2020
Testing quality of grass in???Fremantle, WA Skúška kvality trávy vo ???Fremantle, WA ?Life is a CIRCLE of happiness, sadness, hard times and good times. If you're going through hard times, always have faith that good times are on the way.? ?Život je KRUH šťastia, smútku, ťažkých chvíľ a dobrých chvíľ. Ak prechádzaš ťažkými chvíľami, vždy maj vieru, že tie dobré ešte len prichádzajú.? More visited places and travel stories on Insta?@slovenky_anywhere Viac návštevných miest a cestovateľských zážitkov na Insta ?@slovenky_anywhere
15
0
0
0
0
SIMILAR POSTS