Total rating: 5.0
20.03.2020
Lying on the grass in???Kings Park, Perth Vylihovanie na tráve v ???Kings parku, Perth ?Doesn't matter what are the days like... What matters is, there are always reasons around which we can be thankful for->friends?‍♀️, nature?, sun☀️and fresh air?️ ?Nezáleží na tom aké sú dni... Na čom záleží je, že vždy máme dôvody, pre ktoré môžeme byť vďační->priatelia?‍♀️, príroda?, slnko☀️ a čerstvý vzduch?️ Viac o cestovaní, Insta: @slovenky_anywhere
18
0
0
0
0