Total rating: 5.0
02.11.2021
Už dávno to nie je o porovnávaní sa s ostatnými. Vždy sa nájde niekto, kto bude v niečom lepší alebo horší. Dôležité je vedieť sa poučiť a inšpirovať. A aj keď sa porovnávame, tak je to v podstate prirodzené. Hľadáme vzor, podľa ktorého dokážeme niečo „zmerať”. Máme tendenciu byť vzťahovační. Nie sú to prehrešky. Sú to vlastnosti, ktoré nás robia ľudskými.
8
0
0
0
0