1 week ago
pooTap hallo ich bin POO :P ich wohne in IR. Das ist wohl thema? hmmmm , best regards for all :) POO I need to use eng or can GER?
Všetky pochybnosti, myšlienky a niekedy aj obavy, ktoré sme mali o našom projekte, sú preč. Po prvých dňoch na cestách v našej dodávke vám môžeme povedať, že tak šťastní, slobodní a vyrovnaní sme sa už dlho necítili. Sme nesmierne šťastní, že sme sa odvážili spolupracovať na tomto projekte a že sme z toho vyrástli.