Total rating: 5.0
19.04.2020
Dnes okienko do histórie ?? Prvá písomná zmienka o Margecanoch je z roku 1235. Počas svojej existencie Margecany zažili epidémie moru a aj španielsku chrípku. Rok 1963 bol pre obec významný. Začalo sa sťahovanie ľudí a výstavba vodného diela Ružín. Pôvodne Margecany teda zanikli v roku 1970. Tento Kostol sv. Margity a cementáreň Vápenka Margecany sa ako jediné zachovali z pôvodných Margecian.
67
0
0
0
0