Total rating: 5.0
25.10.2022
Nerovná postranní cesta vás dovede do rezervace Clay Cliffs Scenic Reserve s rozvětvenou řekou Ahuriri, protékající roklemi a kaňony lemovanými holými skalisky a zajímavými skalními útvary. Oblast byla vyzdvižena během mohutného posuvu půdy nad zlomem Ostler Fault, při kterém se na povrch dostaly horniny nestejnorodého složení, které následně podlehly - různou rychlostí - postupné erozi. Podél úpatí skal vede kamenná cesta a po několika užších stezkách se můžete dostat na hřeben. Maorové zdejším jílovitým skaliskům říkají Paritea, což v překladu znamená bílá nebo světlá skála. Ve zdejších skalách se v minulosti ukrývali lovci moů, což dosvědčují nálezy hliněných zemních pecí.
1
0
0
0
0