14.06.2023
Galicia Nueva v Haliči. Za mňa jeden z najkrajších slovenských zámkov 💙🏰⛲️